Address: 3/F, Huajinhuilin Center, No.3355 Renmin Road, Gusu District, Suzhou, Jiangsu, P.R. China
Tel: +86-512-69356660
Mail: suzhou@deheng.com